“จุรินทร์” เปิด “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชนล็อต 4” 878 อำเภอทั่วประเทศ ขายน้ำมันปาล์มขวดละ 30 ไข่ไก่แค่ฟองละ 2 บาท

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ระดับ อําเภอ” (Lot 4) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นอกจากอย่างนี้ยังมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom conference เพื่อซักซ้อมการลดราคาช่วยประชาชนทุกอำเภอทั่วไทยกับพาณิชย์จังหวัด และผู้ประกอบการต่างจังหวัดด้วย นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการเริ่มต้นภารกิจสำคัญอีกครั้งหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์คือการเข้ามาร่วมมือกับภาคเอกชนสนองตอบต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้บริโภคชาวไทยทั่วทั้งประเทศ จากที่ได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง เพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยการเริ่มต้นดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน”ในล็อตที่ 1 ล็อตที่ 2 และล็อตที่3 มีสินค้าเข้าร่วมจำนวนถึง 4,845 รายการด้วยกัน มีห้างสรรพสินค้าทั้งระดับห้างและระดับท้องถิ่นเข้าร่วมลดราคาในทุกจังหวัด แต่สำหรับล็อตที่ 4 ถือว่าเป็นล็อตพิเศษที่ลงลึกไปถึงทุกอำเภอทั่วทั้งประเทศทั้ง 76 จังหวัด โดยจะมีการดำเนินการจัดสถานที่ลดราคาทั้ง 878 อำเภอ ภายในระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม โดยวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน จะเริ่มดำเนินการที่เป็นรูปธรรมใน 45 จังหวัด 45 อำเภอทั่วทั้งประเทศ โดยตนจะเดินทางไปเริ่มต้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้พร้อมทั้งอีก 44 อำเภอ 45 จังหวัด หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับสินค้าเด่นที่จะมีการลดราคาเป็นพิเศษประกอบด้วย 6 รายการ 1.ข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัมของ อคศ. จะจัดจำหน่ายในถุงละ 99 บาท 2.ไข่ไก่แพ็คละ 10 ฟองขาย ขายแพ็คละ 20 บาท หรือตกฟองละ 2 บาท ทั้งหมด 15 ล้านฟอง 3.น้ำมันปาล์มขวดขนาด 1 ลิตร ขายขวดละ 30 บาท 4.ปลากระป๋อง กระป๋องละ 10 บาท 5.น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 20 บาทและรายการสุดท้ายเป็นรายการอื่นๆซึ่งจะมีสินค้าอยู่ในแต่ละเต็นท์ 50 ถึง 100 รายการด้วยกันลดราคาสูงสุด 68% พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อตที่ 4 ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรวมทั้งห้างค้าปลีก ค้าส่ง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นร่วมกันทั้งหมด 211 รายด้วยกัน แล้ววันนี้จะมีพาณิชย์จังหวัดทั้งหมด 14 จังหวัดที่มาร่วมพิธีเปิดในวันนี้ประจำอยู่ที่จังหวัดของตนเองตามหน้าจอที่ปรากฏอีกสักครู่จะทักทายและซักซ้อมความพร้อมเพราะจะต้องนับหนึ่งในวันที่ 7 พร้อมกัน พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชนล็อตที่ 4 บุกทุกอำเภอ หลังจากนั้น นายจุรินทร์ได้ conference ผ่านระบบ Zoom กับพาณิชย์จังหวัดต่างๆ โดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ มาพร้อมกับนายอำเภอหางดง รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง และผู้จัดการห้างทั้ง 8 ห้างมาร่วม ห้างที่เข้าร่วมในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 45 สาขารวมสินค้าลดราคาทั้งหมด 3,629 รายการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เริ่มที่เทศบาลหางดงสินค้าที่จะมาเปิดตัวรวมแล้ว 159 รายการพร้อมสินค้าชุมชนของอำเภอ ต่อด้วยพาณิชย์จังหวัดตาก และคณะมีความพร้อมเช่นกัน โดยระหว่างนั้นนายจุรินทร์ เน้นให้แนว ปฏิบัติ ให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องปรับทุกอำเภอ ทราบทั่วประเทศว่าในจังหวัดของท่านอำเภอไหน จัดวันที่เท่าไหร่ให้จัดอำเภอละ 2-3 วันตามความเหมาะสม และจังหวัดไหนที่สามารถทำได้ หรืออยากให้นำสินค้าท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายด้วยเพื่อให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาขายในราคาท้องถิ่นด้วย จากนั้นได้ทักทาย พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมนายอำเภอเมือง ผู้จัดการห้างบิ๊กซีและห้างท้องถิ่นบูรณาการร่วมกันที่จะจัดงานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อต 4 ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของพื้นที่มีสินค้าที่เข้าร่วมมากกว่า 200 รายการมีความพร้อม 100% ด้านจังหวัดนครราชสีมา นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา Conference จากอำเภอพิมายประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัดและผู้บริหารห้างห้างค้าปลีก ค้าส่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งสิ้น 10 ห้าง จะลดตามโครงการของกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 32 อำเภอ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 มีสินค้าเข้าร่วมมากกว่า 140 รายการ ลดราคาตั้งแต่ 5 – 68% มีสินค้าของท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมด้วยคาดว่าจะได้รับความสนใจ ลดความเดือดร้อนจากภาวะโควิดได้เป็นอย่างดี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารายงานด้วยว่า จะแจ้งให้ทุกอำเภอทราบว่าที่ไหน จัดเมื่อไหร่ เวลาเท่าไหร่มีสินค้าอะไรจำหน่ายบ้างเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ทั่วถึง ทางจังหวัดอุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีอยู่กับ ส.ส.วุฒิพงษ์ นามบุตร นายอำเภอเขื่องใน มีทั้งหมด 25 อำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์ไปทุกอำเภอแล้วมีความพร้อม ด้านพาณิชย์จังหวัดสตูล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ขอความร่วมมือห้างแม็คโคร ห้างบิ๊กซีและร้านท้องถิ่นนำสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ของทุกอำเภอในจังหวัด ได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดสตูลเป็นอย่างมาก พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานว่า มีห้างสรรพสินค้าเข้าร่วมโครงการทางแม็คโคร โลตัส บิ๊กซี และห้างท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการและมีพี่น้องผู้ผลิตในชุมชนเข้าร่วมโครงการในวันที่ 7 มิถุนายน นี้ ที่สุราษฎร์ธานีจัดที่ตำบลคลองน้อย ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในละแวกใกล้เคียงได้รับทราบ เป็นต้น และพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมรายงานผ่าน Zoom conference เช่นกัน และเป็นบรรยากาศที่สุดใกล้ชิดและอบอุ่นเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานสดอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเกิดบรรยากาศลมพายุเข้าพัดผมปลิวสร้างรอยยิ้มให้กับการประชุมด้วยระบบออนไลน์ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทำให้ทุกจังหวัดใช้ชื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการที่จะทำต่อเนื่องกันไปว่าพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แบบเสียงตามสายในหมู่บ้านด้วย ทุกจังหวัดถ้าสะดวกก็เชิญผู้แทนราษฎรของแต่ละแห่งเข้าร่วมได้จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงพาณิชย์ให้ด้วย จากนั้นนายจุรินทร์พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ผู้ประกอบการได้เข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าจากโมเดิร์นเทรดรายใหญ่และไฮไลท์ของโครงการนี้คือไข่ธงฟ้าช่วยประชาชนแพ็คละ 20 บาท ฟองละ 2 บาทและล็อต 4 นี้รวมมีสินค้าลดราคาทั้งหมด 7,157 รายการ ซึ่งจะมีสินค้ารายการที่สำคัญประมาณ 50 – 100 รายการที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันประชาชนไปบุกทุกอำเภอ ทั้งหมดลดตั้งแต่ 4% – 68%