นิพนธ์ ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.63 ที่ กระทรวงมหาดไทย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณข้างรั้วกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดย ได้เปิดตู้ปันสุข ใส่เครื่องบริโภค และสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร บะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นม ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภคอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) มาเข้าแถวรับสิ่งของในตู้ปันสุขฯเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมนี้ กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมสะพานบุญระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงผู้ยากไร้ โดยขอให้ “หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน” ไว้เผื่อแผ่คนอื่นๆด้วย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มารับของจากตู้ปันสุขเป็นอย่างดี ทั้งการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ การเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19