“เฉลิมชัย” เดินเครื่องเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครบ 77 จังหวัด

พลิกโฉมภาคการเกษตร 4.0 !! มั่นใจเกษตรกรไทยเข้าถึง เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบครบวงจร “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC)”