จุรินทร์-เฉลิมชัย ชง ครม. “เคลียร์ส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโพดตกหล่นรอบที่ผ่านมา” ให้เกษตรกร ถ้วนหน้า

24 พฤษภาคม 2563 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลดำเนินนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2562/2563 วงเงิน 923 ล้านบาทนั้น ผลการดำเนินงานล่าสุด พบว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเดือนมิถุนายน 2562 บางส่วนตกหล่นจากการได้รับเงินชดเชยการประกันรายได้ข้างต้น เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสำนักงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นางมัลลิกา เปิดเผยว่า สำหรับการแก้ไขปัญหานั้นทางนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้นำข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 นี้ เพื่อพิจารณาการขยายกรอบระยะเวลาและขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2562/2563 วงเงิน 669 ล้านบาท เพื่อชดเชยสิทธิ์ ส่วนต่างให้แก่เกษตรกรกว่า 1.5 แสนครัวเรือนจากเกษตรกรทั้งหมด 4.5 แสนครัวเรือน ที่ยังไม่ได้รับ หลังจากนั้นกระบวนการปกติคือ ธ.ก.ส. หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะเป็นผู้โอนเงินส่งตรงถึงมือเกษตรกร โดยผ่านบัญชีของแต่ละรายต่อไป หากได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอังคารนี้ นางมัลลิกา กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิด หลังจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกรที่ตกหล่น จึงได้ประสานงานทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจทานบัญชีรายชื่อเกษตรกร โดยจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายกรอบระยะเวลาและขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการนี้ อย่างไรก็ตามนายจุรินทร์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์แต่ละจังหวัดทำหน้าที่อธิบายสร้างความเข้าใจกับตัวแทนเกษตรกรที่ตกหล่นจากการได้รับเงินชดเชยโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บางจังหวัดและบางอำเภอ ตามบัญชีรายชื่อ เช่น เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาจังหวัดตากซึ่งมีจำนวนเกษตรกรตกหล่นมากที่สุดกว่า 15,000 รายก็ได้ลงพื้นที่ติดตามและชี้แจงทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมความถูกต้องให้แก่เกษตรกรและเพื่อให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรเดินหน้าได้อย่างประสบผลสำเร็จ