จุรินทร์ เติม “ตู้ปันสุข ขอนแก่น” ชมตู้ปันสุขสะท้อนสังคมไทย 2 ข้อ รู้จัก “แบ่งปัน” สำหรับผู้ให้ กับ รู้จัก “พอเพียง” สำหรับผู้รับ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.40 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบของตู้ปันสุข ที่บริเวณหน้าตลาดจอมพล และตู้หน้าพาณิชย์จังหวัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น นอกจากนายจุรินทร์จะพบปะกับประชาชนที่จุดแรกมารอรับของตู้ปันสุขส่วนจุดที่สองเป็นตู้แบ่งปันทั่วไปนั้น ก็ได้ทักทายสอบถามทุกข์สุขกับพี่น้องประชาชนและที่น่าสนใจคือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำผ้าอนามัยสำหรับสตรีแบ่งปันในตู้ปันสุข นอกเหนือจากอาหารการกินอื่นด้วย โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า ตั้งใจว่ามาขอนแก่นแล้วจะเอาของใส่ในตู้ปันสุข ที่นี่มีตู้ปันสุขอยู่จึงเตรียมของมาใส่ตู้มาถึงก็ตกใจเพราะมีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มแม่ดีเด่นและพวกเราหลายคนที่เอาข้าวของมาเตรียมสำหรับการที่จะช่วยกันแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจจะเข้ามาร่วมรับการบริจาค ซึ่งชื่นชมและเป็นเรื่องที่ดีมาก “ขอให้ทุกคนกลับบ้านด้วยความอิ่มใจ ช่วยอวยพรให้ผู้ที่มาบริจาคของให้กับพวกเราด้วยน้ำใจและขอให้ทุกคนที่มีน้ำใจมาแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนจงได้รับส่วนกุศลกลับไปได้ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกคนต่อไปขอบคุณมากครับ เป็นส่วนที่แสดงถึงความรักความแบ่งปันและเป็นวิธีที่สะท้อนความรักการแบ่งปันโดยใช้หลักของความพอเพียงคือ เอาไปแต่พอใช้แล้ววันหลังมาเอาไปได้อีก” นายจุรินทร์ กล่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าชื่นชมแนวความคิดเรื่องการแบ่งปันและตู้ปันสุขหรือแบ่งปัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยทั่วทุกแห่งที่แสดงถึงความมีน้ำใจต่อกันในยามนี้