คุณหญิงกัลยา พร้อมคณะ ลงพื้นที่บางนา ช่วยผู้ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ อดีต สส.กทม. ที่ปรึกษา รมช.มท. และว่าที่ผู้สมัคร สก.เขตบางนา นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง พร้อมทีมงานฯ ลงพื้นที่ ณ โรงทานวัดบางนานอก เขตบางนา เพื่อมอบข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่อง (MK สนับสนุนวัตถุดิบ ปลาหมึกและผัก) นมไวตามิลค์ 500 กล่อง แจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช และสนองพระดำริ โดย พระราชรัตนโสภณ เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา เจ้าอาวาสวัดบางนานอก