‘จุรินทร์’ ปลื้ม โครงการลดราคาช่วยประชาชนของพาณิชย์ ติดโพลอันดับ 1 เตรียมออก “พาณิชย์ลดราคาฯ ล็อต 3”

10 พ.ค. 2563 14.00 น. จากผลการสำรวจภาคสนามล่าสุด เรื่อง “ความสุขประชาชน กับ เสียงหนุน” ของซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า มาตรการที่จะทำให้สุขใจสุขกายของประชาชน ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 90.9 ระบุ มาตรการลดราคาสินค้าจำเป็น ของกิน ของใช้ รองลงมาคือ ร้อยละ 90.3 ระบุ มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนลงอีก เพราะประชาชนทำตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และร้อยละ 90.1 ระบุ มาตรการสร้างงาน หนุนอาชีพให้คนทำมาหากินได้ ไม่ขัดสน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าสำหรับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้นก็มีโครงการต่างๆ ทั้งในเรื่องของการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด ส่วนในเรื่องการค้าทั้งในและต่างประเทศนั้นก็ได้ร่วมมือกับเอกชนปรับรูปแบบการค้ามาเป็นระบบ New Normal คือออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนั้น กระทรวงพาณิชย์ก็มีโครงการ “พาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน” ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ล็อต มีสินค้าที่ จำเป็นต่อการดำรงชีพ ลดราคาถึง 6 หมวด ลดสูงสุดถึง 68% มีสินค้าเข้าร่วมรายการถึง 3,025 รายการ ส่วนผลโพลที่ออกมาในเรื่องมาตรการของรัฐบาลที่ทำให้ประชาชน “สุขใจ สุขกาย” ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโควิด-19 ที่มาตรการลดราคาสินค้าจำเป็น ของกินของใช้ มาเป็นลำดับ 1 ได้คะแนนร้อยละ 90.9 นั้น นายจุรินทร์กล่าวว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่สะท้อนให้เห็นว่านโยบายของกระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นที่พอใจของประชาชน ซึ่งก็จะเป็นกำลังใจให้กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้านโยบาย ”พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” ต่อไป ซึ่งจะเปิดตัว “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 3” ที่ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ โดยตนจะเดินทางไปเปิดโครงการด้วยตัวเองโดยล็อต 3 นี้เป็นการนำห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นมาลดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ