จุรินทร์ ร่วมแรง ผู้การแต้ม แจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านภาวะโควิด ในโครงการห่วงอย่างห่างๆ

25 เมษายน 2563 15.00 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สก.กานต์ มูสิกะ อดีตสมาชิคสภากรุงเทพ ร่วมมือกันกับ พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่-จตุจักร เดินเคาะประตูบ้าน ชุมชนร่วมพัฒนา ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ช่วย ชมรมเพื่อนแต้มแจกใจข้าวสารอาหาร ถุงยังชีพประชาชน โดยส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชนนี้ประกอบอาชีพรับจ้าง แม่บ้านบริษัท หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่บางส่วนถูกเลิกจ้างชั่วคราว เพราะภาวะสถานการณ์โรคระบาดนี้ ด้วยกันลงพื้นที่สังเกตว่าทุกครัวเรือนจะเก็บตัวอยู่ในบ้านซึ่งถ้าไม่ออกไปทำงานจะไม่มีรายได้พอใช้ในสถานการณ์นี้ โครงการช่วยชาวบ้านของพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ไปตามสาขาพรรคทั่วประเทศแล้ว ยังมีโครงการฉีดฆ่าเชื้อในรถยนต์ซึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ และนอกจากนั้นยังให้สมาชิกพรรคอดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส.ออกแรงเดินช่วยประชาชนโดยเคาะประตูบ้านเยี่ยมชาวบ้านอย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้สถานการณ์ที่ประชาชนเดือดร้อน อย่างน้อยจะเป็นการรับเรื่องร้องทุกข์และคอยประสานงานในสิ่งที่ขาดเหลือและหลายพื้นที่นำถุงยังชีพและอื่นๆตามกำลังช่วยประชาชน ร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม