“ชินวรณ์” ชื่นชมความเข้มแข็งนายอำเภอ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และพี่น้องประชาชน นครศรีธรรมราช ร่วมแรงร่วมใจสกัดโควิด-19 อย่างเข้มแข็ง

(17 เม.ย. 2563) นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อเป็นกำลังใจหน่วยคัดกรอง ชุมชนต่างๆ และวัดในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอฉวาง พิปูน ถ้ำพรรณรา และทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งชื่นชมนายอำเภอ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และพี่น้องประชาชน ที่มีความเข้มแข็ง พร้อมเพรียงกัน ป้องกันไม่ให้มีโรคระบาดเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่เบื้องต้น และยังไม่มีผู้ติดเชื้อในเขตุพื้นที่นี้ . “โดยเฉพาะหน่วยคัดกรองหลักที่อำเภอถ้ำพรรณรา ต้องชื่นชมความเข้มแข็งของนายอำเภอและทีมงานที่สนธิกำลังเพื่อคัดกรองอย่างเข้มข้น ตลอดถึงพี่น้องประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ทุกท่านที่เฝ้าระวังทุกตารางพื้นที่ ขอเป็นกำลังใจครับ” #เขต5นครศรีธรรมราชปลอดเชื้อ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #สสปชปร่วมใจสู้ภัยโควิด #DemocratPartyTH #พรรคประชาธิปัตย์