ร่วมมือร่วมใจหยุดภัยโควิด-19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันนี้(25 มี.ค.2563) ที่พรรคประชาธิปัตย์ ผู้บริหารพรรค สมาชิกพรรคบางส่วน อาทิ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ ทีมเศรษฐกิจทันสมัย . รวมถึงเจ้าหน้าที่พรรคบางส่วน เช่น แม่บ้าน รปภ. ได้ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชน ให้ร่วมมือ ร่วมใจ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พร้อมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล ทัพหน้า ที่กำลังทำงานอย่างหนักในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19