ปชป. ดีเดย์ บิ๊กคลีนนิ่ง ที่ทำการพรรค ต่อยอดมาตรการป้องกันระบาดการโควิด-19

ปชป. ดีเดย์ บิ๊กคลีนนิ่ง ที่ทำการพรรค ต่อยอดมาตรการป้องกันระบาดการโควิด-19 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่าวันนี้ (21 มีนาคม 2563) พรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดให้มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big cleaning) โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บริเวณอาคารที่ทำการพรรคทั้งสองอาคาร ทั้งในส่วนของอาคาร ควง อภัยวงศ์ ตึกด้านหน้า อาคาร ม.รว.เสนีย์ ปราโมช ตึกด้านหลัง รวมถึงบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด 19 พรรคได้มีมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการเข้าสู่อาคารที่ทำการพรรคมากขึ้น เนื่องจากพรรคเป็นสถานที่เปิด มีพี่น้องประชาชนและสมาชิกพรรค แวะเวียนเข้ามาตลอดเวลา พรรคจึงได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสู่อาคาร มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดคอยเช็ดจุดที่มือสัมผัสทุกชั่วโมง มีเจลล้างมือให้บริการกระจายทั่วทุกจุด รวมถึงการให้เจ้าหน้าที่พรรค พักรับประทานอาหารเหลื่อมเวลากัน เพื่อลดความแออัดในการใช้โรงอาหาร และที่สำคัญคือการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของพรรคสามารถทำงานจากบ้าน (Work From Home) ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา