“วิวรรธน์” นำเที่ยวสุราษฎร์ หวังปลุกคนไทยเที่ยวไทยทำกำไรให้ประเทศ เพื่อหลุดพ้นความทุกข์ยากประชาชน