“สาคร” โอดแทนหัวใจภาคท่องเที่ยว ถูกจัดงบเทียบร้อยบาทได้แค่สลึงเดียว !