“เทพไท” ทวงความเป็นธรรมให้คนใต้ในสภาต่อหน้านายกรัฐมนตรี