“นริศ” ชี้ งบปี 64 สวนทางความเป็นจริง สวนทางโลกที่ให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษ – ขยะทางการแพทย์