“รังสิมา” คาดหวังงบ’64 ต้องไม่เหมือนทุกปี ขอให้สำนักงบฯ ฟัง ส.ส. เพราะสะท้อนปัญหาชาวบ้านมา