“จุติ” ยืนยัน พม. บูรณาการกับทุกหน่วยงานด้วยหัวใจ ยึดนโยบาย เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง