“จุรินทร์” นำปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม สงขลา เขต 6 ขอเสียงสนับสนุน “สุภาพร กำเนิดผล” เบอร์ 1