#4“ดร.กนก” อภิปรายชี้ ระบบงบประมาณ ไร้การประเมินผลลัพธ์ ไร้ผลสำเร็จที่เกิดกับประชาชน#4